Meer oor matriekuitslae

Netwerk24 publiseer die matriekuitslae in vennootskap met die departement van basiese onderwys en die Onafhanklike Eksamenraad.

Hou in gedagte dat sekere IEB-leerlinge gekies het om nie hul uitslae te laat publiseer nie.

Indien jy vrae het oor jou uitslae of oor spesifieke besonderhede van jou uitslae, moet jy asb. jou skool kontak.

Hoe om jou uitslae te vind

Leerlinge wat die departement van basiese onderwys se Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) geskryf het, kan hul uitslae vind deur hul eksamennommer in die soektog te gebruik, of eerstens hul skoolnaam en daarna hul eksamennommer te gebruik. Die uitslae sal op die matriekuitslae-webtuiste beskikbaar wees vanaf 6 vm. op Woensdag 8 Januarie 2020, uitgesluit die Wes-Kaap. Die NSS-uitslae vir die Wes-Kaap sal om 5 vm. op Donderdag 9 Januarie 2020 uitgereik word.

Die uitslae van leerlinge wat matriek deur die Onafhanklike Eksamenraad geskryf het, word volgens hul vanne gepubliseer. Dié uitslae sal om 00:01 op Dinsdag 7 Januarie 2020 uitgereik word.

Waarom kan ek nie my uitslae vind nie?

Indien jy nie jou uitslae kan vind nie, kontak asb. jou skool.

Is daar 'n tweede kans om om die Nasionale Senior Sertifikaat te slaag indien ek gedruip het, of my punte wil verbeter?

Die departement van basiese onderwys het bykomende eksamens afgelas en het dit vervang met 'n tweede NSS-matriekeksamen in Mei/Junie. Die sluitingsdatum vir aansoeke is 31 Januarie 2020.

Die volgende vereistes geld:

Kandidate kan slegs registreer vir vakke waarvoor hulle vir die Oktober/November 2019-eksamens geregistreer was.

Kandidate wat hul totale prestasiepunt of slegs die prestasie vir 'n vak wil verbeter, mag registreer vir die NSS-Junie-eksamen.

Hierdie sluit kandidate in wat die veelvuldige eksamengeleentheid-opsie (multiple examinations opportunity of MEO) gekies het. MEO-kandidate moet die uitstaande vakke in die NSS-Junie-eksamen voltooi.

Kandidate wat as gevolg van 'n geldige rede (medies ongeskik, die sterfte van 'n nabye familielid of ander spesiale redes*) afwesig was tydens een of meer eksterne vraestelle, mag vir die NSS-Junie-eksamen registeer. Hierdie kandidate het die keuse om slegs die uitstaande vraestelle óf alle vraestelle te skryf.

Kandidate wat glad nie tydens die NSS-November-eksamen kon skryf of een of meer vraestelle nie kon klaarmaak nie weens siekte/beserings of sterfte in die familie nie, mag aansoek doen om die NSS-Junie-eksamen te skryf indien 'n geskrewe verslag deur die skoolhoof aan die hoof van die assesseringsinstelling verskaf word.

In gevalle waar onreëlmatighede ondersoek word, kan voorlopige inskrywings vir die NSS-Junie-eksamen toegestaan word, hangende die uitslag van die ondersoek.

Vir meer besonderhede, sien: Aanvullende eksamens sal vervang word deur 'n tweede nasionale eksamen in 2020.

Meer inligting is beskikbaar op die webwerf van die Departement van Basiese Onderwys en die Onafhanklike Eksamenraad.

Daar is leerlinge wat besluit het om NIE hul uitslae in die media te laat publiseer nie. Kandidate se uitslae kan moontlik ook weens tegniese redes uitgelaat wees. Kontak asb. jou skool of provinsiale onderwysdepartement indien jou naam nie hier verskyn nie.

  • Hierdie uitslae is voorlopig en daarom moet kandidate, indien enige inligting uitgelaat is, die skool kontak.
  • Beurse is beskikbaar by NSFAS vir enige studiekursus. Kontak NSFAS op 08600 NSFAS (0860067327), e-pos info@nsfas.org.za of besoek www.nsfas.org.za.
  • Hoewel alles moontlik gedoen is om te verseker dat die uitslae akkuraat is, kan dit weens tegniese redes gebeur dat 'n kandidaat se uitslae uitgelaat of onakkuraat gepubliseer word.