Vind jou uitslae hier!

Tik jou eksamennommer (IEB of NSS) of skool se naam (NSS) in om jou uitslae te vind.

of

Sien nasionale uitslae
Lees artikels oor die matriekuitslae

NSS-Nasionale Slaagsyfer

2019
81.30%
2018
79.40%
2017
76.50%
2016
76.20%
2015
70.70%
68% 72% 75% 77.5% 82%
*Sluit leerlinge wat na die volgende graad deurgesit is, uit.

IEB Nasionale Slaagsyfer

2019
98.82%
2018
98.92%
2017
98.76%
2016
98.67%
2015
98.30%
96% 97% 98% 99% 100%